Posicionadores digitales

Posicionadors de simple o doble efecte per al muntatge en accionaments lineals o rotatius

Característiques

  • Autoajust i adaptació automàtica a la vàlvula de control
  • Muntatge directe en vàlvules amb pont Namur o amb columnes DIN EN 60 534 i en accionaments rotatius segons VDI/VDE
  • Magnitud guia: 4 … 20 mA
  • Comunicació HART (segons models)
  • Alimentació auxiliar: 1,4 …. 6 bar
  • Característica de control: configurable
  • Tipus de protecció: IP 65
  • Equipament opcional: Finals de cursa, electrovàlvula i transmissor de posició