Centraleta calefacció digital monollaç + ACS

Corba de correspondència  temperatures impulsió / exterior

Pilotatge de la caldera en funció diferencial amb la corba de calefacció. Comandament ACS

Possibilitat de sonda i/o telecomandament ambient

D’aplicació en cases unifamiliars, oficines, escoles, residències…

Característiques

 • Tecnologia Plug & Play. Connectar i funcionar
 • Gran pantalla LCD per a visualitzar tots els paràmetres de la instal·lació
 • Fàcil manejament mitjançant un boto rotatiu. Concepte “girar i premer” per a visualitzar i ajustar els paràmetres
 • Comandament d’una vàlvula motoritzada
 • Comandament cremador
 • Contacte programable per a comandament segona etapa cremador o segona caldera
 • Comandament, protecció i manteniment de la vàlvula i de la bomba contra el bloqueig mecànic, gelades o sobreescalfament
 • Limitació de la temperatura d’impulsió
 • Programa de commutació  per a la protecció anti-legionel·la
 • Relotge semanal i anyal
 • Tensió d’alimentació: 230 V AC