Testo engega una nova campanya de calefacció vàlida des del 01/02/2020 a 30/04/2019.

Per a més informació:

PDF

Enllaç web