Productes

Vaquòmetre Testo 552

Instrument per a evacuació eficient

Testo 735 – 1/2

Termòmetre multicanal

Dräger Multi-PID

Equip per a la mesura dels organics volàtils.

Dräger X-AM 7000

Equip multigas amb 25 sensors bescanviables

Dräger Regard 3900

Central d'alarmes per a 16 transmissors