Productes

TESTO 550

Analitzadors de refrigeració per a professionals del fred comercial i industrial

Testo 316-1

Detector de fuites de gas Testo 316-1

Testo 206

pHmetre Testo 206 per a líquids i semisòlids

Purgadors automàtics

Sistemes de purga automàtica per a condensats i aire en línies d'aigua i vapor

Testo 625

L'instrument compacte per mesurar la humitat i temperatura ambiental.