Productes

Cabalímetres tipus Vortex

Mesura universal del cabal màssic o volumètric de vapor, aigua, gas natural, aire comprimit i altres líquids o gasos

Testo 106

Termòmetre per al sector alimentari

Testo 425

Anemòmetre amb sonda telescòpica de fil calent integrada

Testo 205

Instrument de mesura de pH Testo 205 per al sector càrnic