Transmissors fixes

Transmissor Dräger VarioGard de 4 a 20 mA

El transmissor per mesurar la concentració de gas de CO, NO, O2 i NH3

Dräger Polyton 7000

Transmissor universal, mesura gasos tòxics i oxigen i pot ajustar òptimament a les més diverses aplicacions

Dräger PIR 7000

Transmissor infraroig per al control en continu de gasos i vapors inflamables

Dräger PEX 3000

Control dels gasos i vapors combustibles en l'aire ambient

Dräger PIR 3000

Transmissor de gasos i vapors inflamables

Dräger Polytron IR CO2

Control de la concentració de diòxid de carboni en l'aire ambient