Transmissors Fixes

Testo 6651/6681

Transmissor d'humitat i temperatura industrial

Testo 6621

Transmissor d'humitat i temperatura

Transmisor de AP Testo 6321

Transmissor de pressió diferencial

Testo 6740

Transmissor de punt de rosada en pressió