Separadors de condensats

Separadors de condensats

L'aparell seca i purifica el vapor per separació mecànica de líquids i residus sòlids