Seguretat


Dräger PEX 3000

Control dels gasos i vapors combustibles en l'aire ambient

Dräger PIR 3000

Transmissor de gasos i vapors inflamables

Dräger Polytron IR CO2

Control de la concentració de diòxid de carboni en l'aire ambient

Dräger Flame 2300

Detector de flama

Dräger Flame 5000

Detector de flama amb imatges de video

Dräger Flame 1300

El detector de flama més assequible


  • 1
  • 2