Mesuradors d'humitat

Testo 625

L'instrument compacte per mesurar la humitat i temperatura ambiental.

Testo 635 – 1/2

Termohigròmetre

Testo 616

Mesurador d'humitat en fusta i materials.