Mesuradors de pressió

Testo 512

Manòmetre Testo 512 per a la mesura de la pressió i la velocitat.

Testo 312-4

Manòmetre Testo 312-4 per a sistemes de calefacció a gas i canonades d'aigua