Instrumentació portàtil


TESTO 550

Analitzadors de refrigeració per a professionals del fred comercial i industrial

Testo 557/570

Analitzadors de refrigeració per a professionals del fred comercial i industrial

Vaquòmetre Testo 552

Instrument per a evacuació eficient

Data Loggers

Enregistradors Testo

Testo Saveris

Sistema de registre via radio/ethernet

Testo 174T

Sistema de registre de temperatura

TESTO 174H

Sistema de registre de temperatura

Testo 6651/6681

Transmissor d'humitat i temperatura industrial

Testo 6621

Transmissor d'humitat i temperatura