Detectors de gasos

Dräger PAC 7000

Detector individual de gas

Dräger X-AM 5600

Detector portàtil multigas

Dräger X-AM 7000

Equip multigas amb 25 sensors bescanviables

Dräger X-Zone 5000

Equip per a assegurar perímetres

Dräger Multi-PID

Equip per a la mesura dels organics volàtils.