Accessoris per a vapor


Separadors de condensats

L'aparell seca i purifica el vapor per separació mecànica de líquids i residus sòlids

Purgadors automàtics

Sistemes de purga automàtica per a condensats i aire en línies d'aigua i vapor

Espiera de control de condensat

Espiera de turbulència de doble cristall

Filtres coladors

Per a la protecció de vàlvules manuals, automàtiques i aparells de control.