Vàlvules de tancament per guillotina

Vàlvules usades habitualment en xarxes d’aigues potables o residual i en circuits industrials de distribució de granulats o sòlids pulverulents.

Aplicació:

 • Proveïment d’aigües.
 • Tractament d’aigües. Depuradores
 • Circuits indústria paperera
 • Circuits hidràulics industrials.
 • Xarxes contraincendis.

Característiques:

 • Cos en fosa gris o en acer inoxidable AISI316
 • Eix fix o ascendent.
 • Conexionat tipus Wafer per a brides DIN o ANSI
 • Comandament mitjançant volant o reductor manual

Diàmetres i pressions nominals de construcció

 • DN-50 – DN-250 PN-10
 • DN-300 – DN-450 PN-7
 • DN-500 – DN-600 PN-5
 • DN-700 – DN-1800 PN-2