Vàlvules de tancament de seient

Vàlvules instal·lades habitualment en circuits industrials per al tancament i interrupció en canonades d’aigua sobreescalfada, vapor i oli tèrmic.

Característiques:

  • Estanquitat de l’eix mitjançant manxa o empaquetadura.
  • Cos en execució recta, angular o de seient inclinat.
  • Connexionat mitjançant brides DIN o ANSI.
  • Comandament mitjançant volant.
  • Tancament metall/metall. Opcionalment amb obturador tou de PTFE.

Materials de construcció:

  • Fosa gris GG25 PN16 DN15-400
  • Fosa nodular GGG40.3 PN16 DN15-400
  • Fosa nodular GGG40.3 PN25 DN15-150
  • Fosa d’acer GSC-25N PN25 DN15-400
  • Fosa d’acer GSC-25N PN40 DN15-150