Vàlvules de seguretat – roscada

Usades habitualment per a evitar excessos de pressió en líquids, gasos i vapors.

S’instal·la fins a PN40 en generadors de vapor, intercambiadors de calor, col·lectors de distribució, dipòsits, etc

Versió roscada
Vàlvulas de seguretat d’escapi conduït de carrera llarga o d’alleujament de pas angular i càrrega per ressort. Adequades per a instal·lacions de vapor d’aigua, aire, aigua, etc.

PRODUCTES RELACIONATS