Vàlvules de seguretat – bridada

Usades habitualment per a evitar excessos de pressió en líquids, gasos i vapors.

S’instal·la fins a PN40 en generadors de vapor, intercambiadors de calor, col·lectors de distribució, dipòsits, etc

Versió bridada

Vàlvules de seguretat d’acció directa amb càrrega per ressort. Homologades segons TRD i AD-A2 .

Alta resistència al desgast del grup seient/obturador

PRODUCTES RELACIONATS