Vàlvules reguladores de temperatura sense energia auxiliar

Dispositius de regulació, en els que el dispositiu medidor pren l’energia que precisa del propi fluid a regular i cedeix la força suficient per a la vàlvula. Les vàlvules autorreguladores de temperatura treballen segons el principi de dilatació de líquid.

Estan compostes d’una vàlvula i un termostat de regulació. Aquests aparells són reguladors proporcionals manats pel propi fluid. A cada desviació del valor de consigna ajustat correspon una posició determinada de l’obturador de la vàlvula.

Pressió Nominal: PN16 – PN40
Diàmetre Nominal: DN15 – DN200