Vàlvules automatitzades de tancament d’esfera

Vàlvules d’esfera automatitzades amb diferents tipus d’accionament

Accionament

  • Servomotors elèctrics monofàsics i trifàsics.
  • Actuadors pneumàtics.

Complements

  • Posicionadors electrònics per servomotors elèctrics. Senyals normalitzats de 0 … 10 V DC y 4 … 20 mA DC
  • Caixes de finals de cursa per a actuadors neumàtics. Elèctrics, inductius i pneumàtics.
  • Posicionadors neumàtics i electro-pneumàtics. Senyal normatlizat de 4 … 20 mA DC

PRODUCTES RELACIONATS