Vàlvules automatitzades de tancament de guillotina

Vàlvules de guillotina automatitzades amb diferents tipus d’accionament

Accionaments

  • Servomotors elèctrics monofàsics y trifàsics.
  • Accionaments pneumàtics.
  • Accionaments hidràulics.