Vàlvula de tancament de papallona

Accionament

  • Servomotors elèctrics monofàsics i trifàsics
  • Actuadors pneumàtics.

Complement

  • Posicionadors electrònics per servo-motors elèctrics. Senyals normalitzats de 0 … 10 V DC y 4 … 20 mA DC
  • Caixes de final de carrera per a actuadors pneumàtics. Elèctrics, inductius y neumàtics.
  • Posicionadors neumàtics i electro-pneumàtics. Senyal normalitzat de 4 … 20 mA DC