Transmissors de nivell per ultrassons

Especialment adequats en mesures de nivell en continu sense contacte amb el producte

Els transmissores de nivell per ultrassons s’apliquen principalment en la mesura de líquids i sòlids granulats.

Especialment adequats en mesures de nivell en continu sense contacte amb el producte.

Característiques i avantatges:

  • Rang de mesura: Líquids: 0 / 7 m. Sòlids: 0 / 3,5 m.
  • Precisió: 0,25 %
  • Temperatura: -40 / 80ºC
  • Pressió: 0,7 / 3 bar abs.
  • Senyal de sortida: 4 / 20 mA
  • Connexions: Rosca 1 1/2″ y 2″