Transmissors de nivell per radar

Especialment, adequats a mesures de nivell en continu sense contacte amb el producte

Els transmissors de nivell per radar s’apliquen principalment en la mesura de líquids i sòlids granulats.

Especialment, adequats a mesures de nivell en continu sense contacte amb el producte.

Característiques i avantatges:

  • Rang de mesura: Líquids: 0 / 7 m. Sòlids: 0 / 3,5 m.
  • Precisió: 0,25 %
  • Temperatura: -40 / 80ºC
  • Pressió: 0,7 / 3 bar abs.
  • Senyal de sortida: 4 / 20 mA
  • Connexions: Rosca 1 1/2″ y 2″