Transmissors de nivell de capacitatius

Per a la medició en continuo de nivells de líquids

Els transmissors de nivell capacitatius s’utilitzen per a la medició en continuo de nivells de líquids.

A partir d’una conductividad mínima de 100 mS/cm, la mesura del nivell és independent de la constante dielèctrica del líquid.

Característiques i avantatges:

  • Les sondes es calibren a fabrica d’acord a la longitud indicada pel client.
  • Els materials en contact amb el procés són resistents a la corrosió.
  • Temps de reacció al canvi en la mesura  < 0,3 s.
  • En el cas de sustitució de l’electrònica del capçal, no és necessària una nova recalibració.
  • Auto-revisió de l’electrònica.
  • Nombrós assortit de connexions, fins i tot sanitàries.