Transmissor de 2 fils programable

  • Per a muntatge directe en capçal tipus B segons DIN 43729
  • Aïllament galvànic entre entrada i sortida
  • Per a termorressistències de fins a 4 fils i per a 10 models de termoparells diferents
  • Programable mitjançant PC sense necesitat de conectar cap simulador
  • Linealització programable per l’usuari
  • Sortida: 4 … 20 mA  , 20 … 4 mA
  • Freqüencia mesura: > 1 medició/segon
  • Alimentació:  8 … 35 V DC