Sistema de registre via radio/ethernet

Sistema de registre via radio/ethernet Testo Saveris

El sistema testo Saveris permet mesurar la temperatura i la humitat a l’ambient i en processos amb sondes via radiofreqüència o ethernet.

Aquest sistema de fàcil utilització li permet estalviar temps i li proporciona major seguretat gràcies al registre de dades automàtic.

Les alarmes s’envien directament per e-mail o SMS.