Medidor de temperatura Testo 925/922

L’instrument de mesura de temperatura d’un (925) o dos canals (922) amb connexió per a les fiables sondes termoparell de ràpida acció.

També es pot visualitzar en l’una sonda addicional de temperatura amb transmissió via radiofreqüència, sense necessitat de cables.

Mostra els valors màxim i mínim i permet imprimir els valors amb la impressora IRDA (opcional).