Testo 6651/6681

Transmissor d'humitat i temperatura industrial

Transmissor d’humitat i temperatura industrial Testo 6651/6681

Els dos nous transmissors d’humitat Testo dissenyats per al registre de condicions climàtiques crítiques en l’enginyeria de processos i també en la tecnologia d’aire comprimit.

Tecnologia d’avantguarda per a la mesura d’humitat, amb solucions per a la més elevada exactitud així com per a aplicacions especials (humitats altes, humitat en H2O2, traces d’humitat, etc).

Es tracta d’una generació de transmissors amb possibilitats de:

  • sondes bescanviables
  • informes anticipats de possibles errors
  • diverses possibilitats d’ajustament
  • ProfiBus (opcional)

 

*Els models 6652 i 6682 estan classificats per a zones ATEX