Testo 635 – 1/2

Termohigròmetre

Termohigròmetre Testo 635 – 1/2

Instrument de mesura de la humitat de l’aire, humitat d’equilibri de materials i punt de rosada de pressió en sistemes d’aire comprimit.

  • Memòria de l’instrument fins per a 10.000 lectures amb programari per a PC per analitzar, classificar i documentar les dades de mesurament (només 635-2)
  • Sondes per ràdio de temperatura i humitat
  • Classe de protecció IP54
  • Visualització directa de la humitat del material gràcies a les corbes característiques que l’usuari pot guardar lliurement (sobre la base de la humitat d’equilibri de materials)
  • Accés ràpid a les funcions més importants a través dels perfils d’usuari
  • Possibilitat de connexió d’una sonda de valor U