Mesurador d'humitat en fusta i materials.

Testo 616, mesurador d’humitat en fusta i materials.

Amb el testo 616 es pot determinar la humitat de fustes i materials de construcció de manera ràpida i sense malmetre els objectes mesurats. El Testo 616 permet establir el temps i el lloc ideal per efectuar una mesura destructiva en cas necessari. El valor es mostra en percentatge en pes en comparació a la massa seca del material. El Testo 616 facilita el treball quan s’ha de determinar l’assecatge de sòls, parets o superfícies.

10 corbes característiques memoritzades per a fusta tova, fusta dura, aglomerat, morter de anhidrita, morter de ciment, totxo , formigó cel·lular, formigó, totxana i maó massís.