Testo 465/470

Tacòmetre òptic/mecànic Testo 465/470

Tacòmetre òptic/mecànic Testo 465/470

Mesuradors òptic i òptic/mecànic del número de revolucions

  • Rang: 1 … 99,999 rpm (òptic) / 1 … 19,999 rpm (mecànic)