• Sondes electròniques de temperatura amb sensors de platí Pt-100, Pt-500, Pt-1000, de níquel Ni-200, Ni-100.
  • Sondes electròniques de temperatura amb sensors de termoparell K, J, T, S , etc.
  • Construcció en diferents materials: llautó, acer inoxidable, acers refractaris.
  • Muntatge de tipus mural, connexions roscades, connexions bridades, sanitàries, etc.
  • Capçals de diferents materials i formes: DIN-B, DIN-A, BBK, BUK, BUZ, etc.
  • Totes les sondes de termoresistència o termoparell poden incorporar en el capçal un transmissor amb sortida analògica de 4…20 mA, per a zona segura o classificada Ex.