Separadors de condensats

L'aparell seca i purifica el vapor per separació mecànica de líquids i residus sòlids

L’aparell seca i purifica el vapor per separació mecànica de líquids i residus sòlids.

El secador / purificador de vapor no te cap peça movil. A la carcassa, el cos central en forma de cargol doble està montat de forma fixa.

El vapor brut i humit entra, passa pel pas del cargol i es desviat  en espiral. D’aquesta manera es produeixen forces centrífuges que separen les partícules de pes específic superior com el condensat, la brutícia o la pellofa ferrítica.

El gir brusc del flux d’un pas helicoidal a l’altre i la forma d’embut del plat que recobreix l’aviador, impideixen que el vapor net i sec arrossegui de nou partícules de brutícia o aigua en adreçar-se cap a la via de sortida.