Posicionadors analògics

Els posicionadors garantitzen una relació preestablerta entre la posició de la vàlvula (magnitud regulada) i el senyal de control (magnitud guia).

Aplicació

  • Comparen el senyal de comandament que prové d’un aparell de regulació, amb la cursa o angle d’abertura de la vàlvula i envien com a magnitud de sortida una pressió de comandament. S’acostuma a muntar-los en accionaments neumàtics lineals.

Característiques

  • Pressió d’alimentació: 1,4 … 6 bar
  • Senyal de control neumàtica: 0,2 … 1 bar
  • Senyal de control elèctrica: 4 … 20 mA