Interruptors de nivell magnètics

Control de nivell en tancs i dipòsits mitjançant bombes o vàlvules.

Principi de funcionament:

El principi de funcionament d’un interruptor de nivell de boia és la transmissió magnètica d’un moviment, per atracció o repulsió dels pols de dos imants permanents.

Un imant està encapsulat en el fusell basculant prolongació del flotador. El seu moviment correspon al del nivell que l’actua directament . L’altre imant està situat dins del mòdul de control.

Aquesta transmissió magnètica del moviment del nivell per a accionar l’element de comandament és absolutament estanca, sense estopada, sense elements de torsió i lliure de desgasts.