Interruptors de nivell magnètics. Sistema Reed

Control de nivell en tancs, dipòsits o petits recipients.

Principi de funcionament

Per variació de nivell, un flotador en material amagnètic, portador d’un imant permanent, es desplaça sobre un tub guia.

Dins del tub guia, s’hi troba un interruptor de làmines flexibles que s’acciona magnèticament (contacte Reed), en el que la funció elèctrica pot ser de “tancament”, de “obertura” o de “commutació”. En passar el flotador per sobre de la posició de l’interruptor Reed es produeix la inversió del contacte per transmissió magnètica.

El recorregut del flotador està limitat per dos anells topall que asseguren l’enclavament elèctric de l’interruptor.