De construcció simple i resistents a elevades condicions de temperatura i pressió.

Materials en acer inoxidable, PVC, PP, PTFE, etc.

La transmissió de les lectures per camp magnètic entre el flotador interior i el sistema indicador exterior, asseguren un sistema totalment estanc sense possibilitat de fuites.

Per a treballs en industries:

  • Químiques, petroquímiques i de procés.
  • Instal·lacions tèrmiques i frigorífiques.
  • Industria marína i calderes.
  • Parques de emmagatzemament

Les seves avantatges principals són:

  • Cap risc de fuita
  • Els automatismes accionats pel camp magnètic es poden ajustat al llarg de tota l’escala
  • Òptima lectura mitjançant làmines que giren i canvien de color en  variar el nivell.
  • Excel·lent resistència química i mecànica.