Filtres coladors

Per a la protecció de vàlvules manuals, automàtiques i aparells de control.

Filtres coladors per a la protecció de vàlvules manuals, automàtiques i aparells de control.

En instal·lacions d’aigua, vapor o altres fluids compatibles amb els materials de construcció.

Longituds de muntatge segons norma DIN.

Diàmetres DN-15 a DN-300.

Pressions nominals PN-16 a PN-40.

Materials de construcció: Fosa Gris, Fosa d’acer, Acer inoxidable.