Electrovàlvules per a fluids neutres o agresius

Funcions: 2/2 , 3/2, 5/2, 5/3

De comandament directe, tracció forçada i servomanades.

Construcció en llautó i acer inoxidable.

Connexions roscades i bridades.

Aplicacions

  • Tractaments d’aigua, conduccions d’olis, aire comprimit, nitrògen, vapor, àcids, etc.