Dräger X-Zone 5000

Equip per a assegurar perímetres

Equip per a assegurar perímetres.

Es poden interconnectar fins a 25 Dräger Xzone 5000 automàticament per formar una cadena sense fils. Aquesta interconnexió dels dispositius de monitorització de l’àrea permet obtenir una seguretat més ràpida en àrees grans. En cas d’una alarma de gas, el Dräger X-zone 5000 transmet el senyal d’alarma a totes les unitats que formen part de la cadena mitjançant un senyal via ràdio. Aquesta alarma secundària es mostra, al contrari que l’alarma principal vermella, verd / vermell mitjançant l’anell del LED il · luminat, el que permet un reconeixement més fàcil i ràpid de la zona d’alarma principal (presència de gas) i analitzar la causa de la mateixa.