Dräger REGARD 2400/2410

Central d'alarmes per a 4 transmissors

Central d’alarmes per a 4 transmissors

Dräger Regard 2400 i 2410 són unitats de control flexibles per a la detecció de gasos tòxics i oxigen, així com gasos i vapors combustibles. Són adequades per instal · lar fins a 4 transmissors. La Dräger Regard 2400 amb una carcassa per a muntatge en paret se subministra preinstal · lada incloent terminals, unitats d’alimentació de 2,5 A i fusibles. Es pot muntar directament a la paret. La Dräger Regard 2410 ha estat dissenyada per a un muntatge fàcil, econòmic en carrils DIN en armaris de control o paret existents. Els equips tenen la certificació ATEX.