Dräger PEX 3000

Control dels gasos i vapors combustibles en l'aire ambient

El Dräger PEX 3000 controla els gasos i vapors combustibles en l’aire ambient.

El Dräger PEX 3000 és un transmissor econòmic i fiable amb sortida de 4 .. 20 mA per a la deteccio de gasos i vapors inflamables amb un sensor catalític en àrees classificades de risc d’explosions.