Data loggers Wi-Fi Testo Saveris 2

Els enregistradors de dades Wi-Fi Testo Saveris 2 eneregistren amb presició els valors de temperatura  y humitat a intervals ajustables i transmeten els valors al núvol de Testo a través de la xarxa Wi-Fi.

Les mesures guardades poden evaluar-se en qualsevol moment i des de qualsevol lloc amb un smartphone, tablet o un PC connectats a internet. Permeten la notificació d’alarmes, per correu electrònic, per SMS o a través de la App testo saveris 2 amb una notificació tipus Push.

Per a més informació:

Enllaç web