Computadors de cabal i energia

Mesurador d’energia tèrmica per a líquids i gasos.

  • Líquids: Aigua, olis tèrmics i fluids de refrigeració.
  • Vapor: saturat i sobreescalfat
  • Gasos: Gas Natural, gasos d’escapament
  • Mesurament d’energia tèrmica en intercanviadors de calor
  • Mesurament d’energia tèrmica per a sistemes de producció de vapor.
  • Fins a 3 aplicacions independents per equip
  • Calcul de la densitat, entalpia i comprensibilitat del fluid
  • Càlculs segons IAPWS-IF97, SGERG88, AGA8, equacions reals del gas (SRK, RK), ISO5167 i taules
  • Comunicació: ethernet, Profibus, Modbus, M-bus