Comptadors d’aigua tipus Woltmann

Els comptadors de sistema Woltmann estan pensats per a l’aplicació en municipis i indústries.

La mesura senzilla en instal·lacions com són els blocs d’habitatges, sanatoris, indústries, etc, se soluciona de forma segura i eficaç

Avantatges

 • Per a aigua freda fins a 30ºC (amb seguretat fins a 50ºC)
 • Disponible també un model especial per a aigua fins a 120ºC
 • Esfera seca
 • Posició de muntatge: qualsevol
 • Mecanisme de mesura de fàcil extracció
 • Turbina paral·lela a l’eix del comptador
 • Mínima pèrdua de càrrega
 • Resistent a la inundació
 • Impossibilitat de formació de condensats a l’esfera (tancada al buit)
 • 4 possibles posicions de l’esfera (en angles de 90º) sense haver de trencar el precinte
 • La versió standard por ésser equipada posteriorment (sense cap altra modificació) amb sistemes electrònics de captació de impulsos, siguin del tipus Reed o opto-elèctrics.