La unitat electrònica MT02 s’utilitza habitualment associada a comptadors de turbina o de pistó rotatiu.

Característiques

  • Circuit basat en microprocesador
  • Indicador de volum de 7 dígits
  • Preselecció per a dosificació

Entrades

  • TTL, 24 V DC, Covol, Turbina

Opcions

  • Paraula de pas

Dimensions

  • 96 X 96 mm DIN 43700