Comptador d’Aire Comprimit Testo 6440

Reduir costos amb la mesura del consum.

L’aire comprimit és una energia molt aprofitable, però també molt cara. Si aquests costos elevats s’analitzen en conjunt, els responsables dels sistemes no veuen cap motiu per intentar reduir aquests costos.

No obstant això, si el consum d’aire comprimit de cada sistema s’analitza individualment, el responsable del sistema si que té motius per disminuir les fuites i emprar mesures d’estalvi en aquest consum.

El Testo 6440 proporciona una ajuda inestimable en aquests casos, ja que disposa de funció totalitzadora integrada. El consum total es pot llegir directament en l’instrument o registrar en el sistema de regulació mitjançant els impulsos de consum. De manera alternativa, estan disponibles unes sortides relé dependents del consum, que poden controlar-lo dependentment o independent del període temporal.