Cabalímetres tipus Vortex

Mesura universal del cabal màssic o volumètric de vapor, aigua, gas natural, aire comprimit i altres líquids o gasos

Mesura universal del cabal màssic o volumètric de vapor, aigua, gas natural, aire comprimit i altres líquids o gasos

Característiques i avantatges:

  • Precisió: > 0,75 % per a líquids, > 1% per a gasos i vapor
  • DN-15 … DN-300
  • Presió de treball: PN-16 … PN-250
  • Temperatura de treball: -200 … 400ºC
  • Lectura del caudal volumètric.
  • Absència de parts mòbils.
  • Pèrdua de càrrega pràcticament nul·la.
  • Alta resistència a les vibracions i cops d’ariet.
  • Sortides analògiques 4 … 20 mA, d’impulsos i de busos de camp (PA, DP, FF…)