Cabalímetres màssics

Mesura universal per a líquids i gasos.

Característiques y avantatges

  • Màxima precisió: 0,1% del valor mesurat. opcional 0,05% del valor mesurat
  • DN-1 … DN-250
  • Pressió de treball: fina a 400 bar
  • Temperatura de treball: fins a 350ºC
  • Multivariable: Mesura directa i simultània del cabal màssic, densitat, temperatura i viscositat
  • Mesura independent de les parts físiques del fluid
  • No necessita trams rectes d’entrada i sortida
  • Sortides analògiques 4… 20 mA, de pulsos y busos de camp (PA, DP, FF …)