Cabalímetres electromagnètics

Mesura de cabal de líquids conductors amb una conductivitat > 5µS/cm

Mesura de cabal de líquids conductors amb una conductivitat > 5µS/cm

Característiques i avantatges:

  • Alta precisió: > 0,5 % del valor mesurat.
  • DN-2 … DN-2000
  • Pressió de treball: PN-16 … PN-160
  • Temperatura de treball: -40 … 180ºC
  • Lectura del cabal amb independència de la densitat, viscositat, pressió i temperatura del líquid
  • Absència de parts mòbils
  • Pèrdua de càrrega pràcticament nul·la
  • Sortides analògiques 4 … 20 mA, d’impulsos i de busos de camp (PA, DP, FF…)